Användarvillkor

Användarvillkor för exclusivebicycles.com .se .cc samt övriga domäner sammanlänkade till denna plattform (”Webbplatsen”)

Allmänt

Villkoren gäller mellan användaren (”Kunden”) och Lepidus Cycling AB, organisations nr. 559261-5933 (”Lepidus”) som driver webbplatsen. Dessa villkor från och med 2024-01-15.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på Webbplatsen i dessa villkor. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen). Säljaren rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren. Övrigt För frågor kring innebörden av dessa Villkor och dess detaljer hänvisas till att kontakta Lepidus via e-post info@lepiduscycling.com eller via de formulär som finns på webbplatsen.

Lepidus fungerar som mellanhand till existerande varumärken och ansvarar därmed tillsammans med och utifrån våra leverantörers specifika villkor. Lepidus ansvarar inte för skador som uppstår vid användning av webbplatserna. Liksom alla företag kan Lepidus inte lova en webbplats fri från problem och vissa säkerhetsproblem.

 

Köpvillkor

Priser

De priser som anges på webbplatsen anges inklusive mervärdesskatt (moms). Frakt tillkommer enligt för tillfället presenterade fraktpriser om inte annat anges.

Beställningar

Dessa köpvillkor gäller när du som konsument gör en beställning på webbplatsen. Alla beställningar enligt dessa villkor görs via webbplatsen, all övrig beställning via exempelvis säljare som inte går via betalning på webbplatsen sker separat från dessa villkor. Vid köp så bekräftas det att du godtagit dessa villkor när du får en orderbekräftelse per mail till den mailadress du angivit vid beställningstillfället. Lepidus ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. I dagsläget kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige. Alla beställningar omhändertas inom 24 timmar (normal arbetsvecka, gäller endast vardagar). Med produkterna följer en bruksanvisning i fysisk eller digital form om det behövs för användning av produkten, normalt ska bruksanvisningen vara på svenska eller engelska.

 

Leveranser

Din order behandlas direkt efter genomfört köp och skickas i enlighet med presenterade estimerade leveranser. Observera att estimerade leveranser inte är faktiska utan kan skilja sig beroende på tillgång, överbeställning och våra leverantörers möjlighet att leverera till Lepidus. Lepidus åtar sig enligt dessa villkor att hålla kunden upprättad med gällande leveransstatus och möjlighet till ersättningsvaror vid försenade eller annullerade ordrar.

Eventuella kostnader för frakter presenteras eller väljs i samband med ditt köp och priser kan variera över tid och/eller beroende på vilket leveransalternativ kunden väljer.

Montering och leverans av cyklar

Vid beställning av cykel så kontaktas kunden för leveransalternativ och montering. Kontakta oss för visning, order och leveransalternativ för cyklar och uppackade komponenter.

Avbeställning

Skall ske innan en produkt eller tjänst har skickats eller påbörjats varvid full återbetalning alternativt annullering av order sker. Vid delbetalning tolkas betalningen som ett köp och kan inte avbeställas utan hänvisas till villkor gällande ångerrätt

Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra sitt köp mot full återbetalning enligt Svensk Gällande lag om 14dgr samt ytterligare 14dgr därefter (Totalt 30dgr). Produkten skall returneras i originalförpackning och/eller i enlighet med hur produkten har levererats. Lepidus administrerar returer mot för var tid gällande fraktpriser. En order med delbetalning kan ångras utifrån de olika delarna av betalningen dvs totalt 30dgr efter en erlagd delbetalning. Efter 30dgr av en delbetalning kan ej återbetalning ske av just den betalningen. Resterande del av ordern makuleras i samband med ånger och inga övriga kostnader beläggs kunden. Du kan endera begära att få returnera din produkt via din order eller så kontaktar du oss för att ordna med retur och återbetalning av din produkt. Kontakta Anders Grönqvist för mer information om returer på anders@lepiduscycling.com

Du som kund har även enligt lag rätt att använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt.

 

Adress dit returer skickas:

Lepidus Cycling AB

Dammliden 1

137 69 Österhaninge

anders@lepiduscycling.com

070-660 49 30

Obs! Returer kan INTE skickas mot Postförskott/Efterkrav eller som rekommenderat brev

 

Av Lepidus annullerad order

Lepidus äger rätt att annullera order pga att varan tagit slut och ej kan levereras i enlighet med beställning. Lepidus skall vid sådan händelse för kunden presentera eventuella ersättningsprodukter till kunden. Om ingen ersättningsprodukt kan överenskomnas skall full återbetalning ske inkl eventuell delbetalning inom 30dagar efter att annullering skett.

Betalning

Kreditkort

Vi accepterar följande kreditkort: Visa, Mastercard, Maestro & American Express. Lepidus ansvarar ej för vart och ett av dessa kortleverantörers enskilda villkor

Klarna

Lepidus erbjuder Klarna betala nu, Betala senare samt dela upp. Klarna och dess villkor hanterar betalningarna, eventuella dröjsmål med betalningar och dess kostnader samt kreditprövningar hanteras av Klarna

Wallet

Vi accepterar Apple Pay samt Google Pay i enlighet med deras för var tid gällande villkor

 

Transportskador, Reklamationer och Garantier

Transportskador

Lepidus ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av synlig transportskada ska anmälas direkt och dold skada inom 7 dagar från mottagandet av produkterna. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Kontrollera emballaget, skriv inte under om emballaget inte är helt. Ombudet/transportören måste anmärka på dennes samt din kopia av fraktsedeln att emballaget var sönder vid leverans. Efter detta gjorts kan du skriva under. Därefter kontaktar du Lepidus via epost: anders@lepiduscycling.com eller via formulär på webbplatsen.

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Lepidus eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Lepidus har givit, kan varan reklameras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Du kan reklamera fel på produkten i upp till tre år från inköpstillfället. Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. Du ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamerar du inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid. I det fall leverantör till Lepidus har för var tid andra villkor för garantier och reklamationsförfarande som överstiger ovan gällda garantier gäller dessa och dess förfarande. Det är därför viktigt att kontrollera om varumärket tex kräver en registrering av produkten och dig som kund.

För att göra en reklamation måste du göra en reklamationsförfrågan till kundtjänst. En reklamation skall gås igenom av Lepidus innan denna godkänns. En reklamationsförfrågan gör du genom att maila oss till anders@lepiduscycling.com eller via våra formulär på webbplatsen och förse oss med följande information: ordernummer, betalningsreferens som kvitto/orderbekräftelse, foto eller videodokumentation på skadan samt anledningen till din reklamation. Beskriv gärna problemet mer utförligt för att vi ska kunna hjälpa dig så bra som möjligt.

Vid en godkänd reklamation står vi för alla kostnader inklusive all frakt och eventuella delbetalningar om ej likvärdig produkt skulle kunna ersätta produkten.

Garanti

Alla varor på Lepidus har minst 1 års garanti om inget annat anges av Lepidus eller av våra leverantörer. Vår garanti gäller för fel vid tillverkning. Garantin påverkar inte de rättigheter som kunden har enligt lagen, till exempel reklamationsrätten. För att utnyttja garantin måste du göra en garanti/reklamations förfrågan till kundtjänst. Är den inte godkänd innan du t.ex. besökt en verkstad kan vi tyvärr inte betala ut någon ersättning. Tillvägagångssättet är på samma sätt som vid en reklamations förfrågan.

I det fall leverantör till Lepidus har för var tid andra villkor för garantier och reklamationsförfarande som överstiger ovan gällda garantier gäller dessa och dess förfarande. Det är därför viktigt att kontrollera om varumärket tex kräver en registrering av produkten och dig som kund.

Undantag garanti

Garantin gäller inte alltid. Vid nedanstående punkter kan kunden inte kräva att garantin ska gälla:

  • Normalt slitage
  • Skador som orsakats av verktyg som kunden själv har använt i samband med egna justeringar ersätts ej.
  • Olyckshändelser som orsakats av kunden
  • Onormal användning.
  • Kunden har inte följt skötsel- och serviceanvisningar.

Skickar du tillbaka en garanti innan konsultation med oss och den visar sig ej vara godkänd kommer du bli debiterad för de extra kostnader som Lepidus tvingas uppbära såsom frakter, kontroller av produkten och administration.

Återbetalningar av ovan

Återbetalningen sker via den betalningsmetod du valt eller via överföring via bankkonto beroende på om det finns en mellanhand mellan kunden och Lepidus eller ej (Exempelvis Klarna). Återbetalning sker så snart som möjligt dock högst inom 14dagar efter godkänd reklamation och återsänd vara.

 

Övrigt

Konsumentskydd

De här köpvillkoren är tillämpade på det köpeavtal som du som konsument sluter med Lepidus Cycling oavsett var produkten inhandlats. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp hos Lepidus Cycling AB.

Fullständig information om ångerrätt hittar du på konsumentsverkets hemsida.

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag. Eventuell tvist ska lösas av antingen:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

alternativt:

European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

 

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Lepidus skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Lepidus förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Lepidus rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

 

Personuppgifter

Lepidus ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpeavtalet med Lepidus samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Lepidus, genom sms, e-mail eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden.

Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter (t.ex. fel pris, lagerstatus, tryckfel på hemsidan, massbeställningar m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Vid eventuell felinformation har du rätt att häva ditt köp, med hänvisning till konsumentköplagen. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanterat återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Cookies

Lepidus och Klarna använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare. Denna används för att ge tillgång till olika funktioner och förenkla din köpprocess. Vi använder cookies bl a i syfte att anpassa, förbättra och analysera vår webbplats och förenkla användandet för våra användare.

Omdömen

Genom att lämna omdömen kring produkter på webbplatsen ger du också Lepidus rätten att publicera dem på webbplatsen samt i andra kanaler och medier. Lepidus förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.


Har du frågor kontaktar du oss via epost: info@lepiduscycling.com eller via våra formulär eller andra kommunikationsmöjligheter på vår webbplats.